EU fondy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o aktuálnych výzve (zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6), upriamiť pozornosť na najčastejšie problémy a chyby pri príprave žiadostí. Seminár bude realizovaný formou prednášky a zároveň  voľnej diskusie zúčastnených.

Na záver semináru predstavíme možnosti, ako realizovať projekty aj z iných ako EU zdrojov.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia obcí starostovia, zástupcovia samospráv zodpovedných za investičné rozvojové projekty


Program:
10:00 – 12:00

predstavenie výzvy,

oprávnenosť projektov, aktivít, výdavkov,

mám už projekt, en.audit, dá sa to použiť pre túto výzvu?

mám už verejné obstarávanie, viem to využiť, alebo musím spraviť nové?, žiadam cez Envifond, môžem aj cez túto výzvu?

ako upraviť projekt pre zvýšenie úspešnosti?, hodnotiace kritéria,

špecifiká a na čo si dať pozor pri príprave projektu, žiadosti a podkladov do verejného obstarávania,

diskusia účastníkov, výmena skúseností

12:00 - 13:00

občerstvenie, obed, networking


Prednášajúci:
Zoltán RUDNOKI

PFCEU s.r.o., CEO
senior project manager
Certifikát PRINCE 2 Practitioner (By APMG)

Aktívne pôsobí v oblastiach obchodu a služieb už od roku 1997. Posledné roky sa špecializuje na podnikateľské poradenstvo, projektový manažment a podporu pri získavaní nenávratných finančných príspevkov z rôznych dostupných grantových schém a iných komerčných zdrojov, ako aj poradenstvo pri verejnom obstarávaní.

Termín, miesto:

29.01.2016 - PIATOK
Pezinok, Radničné nám. 1 Cena: 40.00 € bez DPH (48.00 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky