REFERENCIE

Vyber z klientov:

ARTIN Solutions, s. r. o.
BOWA s.r.o.
Casperise s. r. o.
CCN s.r.o.
Comtec s.r.o.
Ekorda, s.r.o.
FLEX-IS, spol. s r.o.
GALIA SLOVAKIA s.r.o.
I.S.D.D. plus, s.r.o.
JELÍNEK-TRADING spol. s r. o.
KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.
M ä s p o m a spol. s r.o.
PRVÁ KÚPEĽNÁ a.s.
Q-PRODUCTS a. s.
REGONIK spol. s r.o.
S&T Slovakia s. r. o.
SEAL IT Services, s.r.o.
THERMOPLASTIK s.r.o
TTS Martin s.r.o.
Verejné prístavy, a. s.
VUKI a.s.

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky