O FIRME

Sme poradensko-konzultačná kancelária pôsobiaca na trhu EU. Svoje služby poskytujeme prostredníctvom 2 biznis jednotiek (spoločností) PFCEU s.r.o. a PFC TAX & AUDIT s. r. o.

1) PFCEU s.r.o.
Pripravuje a realizuje strategické a transformačné projekty pre TOP manažment respektíve pre vlastníkov-akcionárov firiem v rámci EÚ regiónu CEE

2) PFC TAX & AUDIT s. r. o.
Pripravuje, implementuje a audituje projekty zamerané na uplatňovanie daňových benefitov pre firmy a skupiny podnikajúce na území Slovenska.

Naše služby sa venujú podpore podnikania a tvorbe biznis hodnoty v rôznych etapách vývoja firiem (Start-UP stage, Growth and Maturity stage, Mergers and Acquisitions stage, Exit stage). Zameriavame sa na návrh a rozvoj stratégií, manažment podnikateľských rizík a získavanie zdrojov pre podnikanie. Jedným z kľúčových zdrojov sú financie. Financie respektíve Kapitál pre podnikanie vybavujeme nielen z verejných zdrojov (EÚ granty, dotácie) ale aktívne komunikujeme aj s predstaviteľmi súkromných zdrojov (individuálni investori, investičné skupiny, komerčné banky, inštitúcie a iné na trhu dostupné finančné produkty a zdroje ako VC/PE). Disponujeme tímom expertov a spolupracovníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach s medzinárodnými skúsenosťami. Mnohí z expertov žijú a pôsobia v zahraničí.

Vyrástli sme na domácich projektoch a na znalosti slovenského podnikateľského prostredia vrátane geograficky susediacich regiónov a krajín (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko). Postupne rozširujeme sieť expertov a partnerov o ďalšie krajiny sveta, čo nám umožňuje vytvárať medzinárodné partnerstvá a aliancie. Nové možnosti, medzinárodné skúsenosti a znalosti prinášajú našim klientom viac podnikateľských príležitostí. Klientom zvyšujeme hodnotu firiem, prinášame zmeny a inovácie zamerané na rozvoj a rast podnikania.

V spoločnosti máme implementované systémy pre riadenie kvality (ISO 9001, ISO 14001, ISO 10006) a ako jedna z prvých firiem na Slovensku sme zaviedli systém pre riadenie rizík v zmysle požiadaviek normy ISO 31000. Na trhu pôsobíme od roku 2006.


Politika IMS na stiahnutiePartneri a organizácie

Arimi
Octopux
Slovensko-rakuska obchodna komora
Aristos
Connect coworking Bratislava

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky