KONTAKT


PFCEU s.r.o.
Kataríny Franklovej 5791/10
902 01 Pezinok, Slovakia

IČO: 36282600
IČ DPH: SK2022138899

info@profc.eu
+421 917 717 005
+421 917 717 006

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
SK24 1100 0000 0029 4645 6358Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky