SEMINÁRE

Daňové úľavy pre podnikateľov – COVID revízia

Blíži sa koniec účtovného roka 2020 a podnikatelia vyhodnocujú a sledujú svoje príjmy a výdavky oveľa pozornejšie. Zvýšenú pozornosť podnikateľov spôsobila aj situácia okolo COVID-19. Kde sa dá ušetriť, ako minimalizovať prevádzkové a daňové výdavky v roku 2021, ako si aktívne pomôcť už teraz a nečakať na novú schému podpory?

Uplatňovanie daňových úľav nepatrí do možností, ktoré by účtovné oddelenia a daňoví poradcovia aktívne zvažovali pri príprave podkladov k účtovnej uzávierke. Mnohí majitelia firiem ani netušia, že existujú daňové úľavy. Ďalšia veľká skupina podnikateľov žije naviazaná na dlhoročných dodávateľov účtovných a daňových služieb a títo im neponúkajú tieto daňové úľavy lebo sú presvedčený, že na ne podnikateľ nemá nárok.

Aktuálny seminár má za cieľ popularizovať daňové úľavy.  Pre záujemcov  sme pripravili odborný seminár zameraný na rozširovanie znalostí a ukážky = kto a ako može využit daňové úľavy už v najbližšom daňovom priznaní za rok 2020.

Chcem vedieť viac  

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky