Získajte daňové úľavy - nástroje Superodpočet a PatentBOX, SBA

V rámci seminára si prejdeme aktuálny legislatívny rámecpodmienky pre nasadenie daňových úľav. Superodpočet a PatentBOX vrátane príkladov a skúseností z praxe. Lektor odprezentuje postup pre nasadenie daňových úľav a na praktických príkladoch ukáže ako sa vysporiadať s problémami pri ich nasadzovaní vo firme. Prejdeme si najčastejšie chyby a problémy z praxe a tiež aj spôsoby ako sa dajú vyriešiť. Ukážeme ako využiť jeden alebo obidva nástroje v prostredí jednej firmy a ako má vyzerať vzorová minimálna dokumentácia. Na záver prejdeme problémy s výpočtom preddavkov na daň z príjmu, väzby na transferovú dokumentáciunákupy služieb od tretích strán ktoré súvisia s výskumom a vývojom.

Cieľovou skupinou pre seminár sú štatutári; finanční riaditelia; účtovníci, osoby zodpovedné za R&D a všetci, ktorých téma zaujíma. Seminár je vhodný pre firmy podnikajúce najmä v oblastiach: informačné technológie, výroba, automotive, energetika, farmácia, poľnohospodárstvo, logistika, spracovanie odpadov a tiež aj pre ďalšie oblasti podnikania v ktorých firmy musia dynamicky reagovať na zmeny trhu a pre udržanie konkurencieschopnosti musia vytvárať nové produkty a služby.


Program:
9-13h

program je uvedený na stránke SBA doleuvedenej tejto linke na ktorej je potrebne sa aj registrovat !!!

https://www.npc.sk/sk/events/ziskajte-danove-ulavy-ako-nasadit-nastroje-superodpocet-a-patentbox-vo-firme-2/?edit


Prednášajúci:
Ing. Radovan LUCINA, SO

PFCEU s.r.o., CFO

Stratégie a riadenie podnikateľských rizík
Poradenstvo pre VaV, Superodpočet a PatentBOX

Termín, miesto:

11.02.2020 - UTOROK
Bratislava, Karadžičova 2, Twin City Blok A Cena: 0.00 € bez DPH (0.00 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky