Horizont 2020 - získajte grant priamo z Bruselu alebo v rámci SK programov

Na seminári ukážeme akým spôsobom môžete získať grant priamo z Bruselu alebo z SK programov. Semináre sa budú postupne zameriavať na aktuálne výzvy (informujte sa). Cieľovou skupinou sú zástupcovia firiem a organizácie, ktoré majú v pláne podať žiadosť a získať túto formu podpory.

Cieľom doobedňajšej časti je ukázať aktuálne témy a výzvy. Ukážeme Vám ako sa stať úspešným žiadateľom o grant, ako vyzerá celý proces pre získanie grantu, poskytneme Vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave projektov – oprávnenosť aktivít, rozpočet, výška dotácie, verejné obstarávanie, povinnosti žiadateľa a ďalšie. Poobede, v praktickej časti, účastníci získajú priamo od hodnotiteľa informácie ako sa projekty hodnotia a aké sú aktuálne šance na získanie grantu. Praktická časť bude doplnená o ukážku vzorového projektu a projektového manažmentu pre schválenú žiadosť.

 


Program:
10:00 – 12:00

Informácie o aktuálnych výzvách (programy v Bruseli a v SK)
Čo je dobrá IDEA alebo disruptívna inovácia, ako zvoliť obsah pre hlavnú aktivitu projektu, ako naplniť merateľné kritériá 

Informácie k rozpočtu, položky a ich oprávnenosť (cvičenie) 
Ako spracovať a podať dobrú žiadosť - najčastejšie chyby 

12:00 – 12:15

Prestávka, malé občerstvenie

12:15 – 13:00

Verejné obstarávanie a Hodnotenie projektov

Štatistiky a Vaše šance na získanie grantu

Komunikácia s riadiacim orgánom, Rozbor iplememntácie REÁLNEHO víťazného projektu (ukážka) 
Vyhodnotenie seminára a diskusia


Prednášajúci:
Ing. Radovan Lucina, MBA

PFCEU s.r.o., CFO

EU granty a program Horizont 2020
Registered Expert No: EX2014D177616
Aktívny hodnotiteľ projektov pre Horizont 2020

Termín, miesto:

30.01.2019 - STREDA
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
13.03.2019 - STREDA
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
24.04.2019 - STREDA
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
19.06.2019 - STREDA
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
25.09.2019 - STREDA
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
20.11.2019 - STREDA
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky