Daňové úľavy pre podnikateľov – COVID revízia

V rámci odborného seminára si prejdeme aktuálne daňové úľavy, aké sú podmienky pre ich uplatnenie, kto je oprávnený a ako si tieto daňové úľavy môže podnikateľ uplatniť už za rok 2020.

Seminár je organizovaný elektronicky prostredníctvom video konferenčného hovoru (nástroj ZOOM) a od účastníkov sa predpokladá, že budú mať počítač/notebook, pripojenie na internet a ľubovoľný internet prehliadač.

Cieľovou skupinou sú = štatutár; finančný riaditeľ; účtovníci, daňový poradca, osoba zodpovedná za R&D, pracovníci oddelení zodpovední za vývoj nových produktov/služieb a všetci, ktorých téma zaujíma.

 Kapacita je obmedzená na 50 účastníkov.


Program:
9:00 – 10:30

1) Aktuálne možnosti na čerpanie daňových úľav

2) Prehľad kto a ako si uplatňuje daňové úľavy 

3) Predstavenie aktuálneho legislatívneho rámca pre Superodpočet / PatentBOX,  Ako rýchlo analyzovať a vyrátať objem úspor, Čo je potrebné urobiť aby ste si daňové úľavy uplatnili už za rok 2020?

4) ukážky = ako si uplatniť Superodpočet, PatentBOX, podporná dokumentácia vrátane vyplnenia DPPO a príloh

5) Záverečná diskusia 


Prednášajúci:
Ing. Radovan LUCINA, SO

PFCEU s.r.o., CFO

Stratégie a riadenie podnikateľských rizík
Poradenstvo pre VaV, Superodpočet a PatentBOX

Termín, miesto:

04.12.2020 - PIATOK
cez internet Cena: 0.00 € bez DPH (0.00 € s DPH)
11.12.2020 - PIATOK
cez Internet Cena: 0.00 € bez DPH (0.00 € s DPH)
18.12.2020 - PIATOK
cez internet Cena: 0.00 € bez DPH (0.00 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky