Získajte daňové úľavy – Ako nasadiť nástroje Superodpočet a PatentBOX vo firme

Posledná novela zákona 595/2003 o dani z príjmov nadobudla platnosť 1. januára 2018. Umožňuje znížiť základ dane daňovníkom, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, v súvislosti s ktorým im vznikajú výdavky.

Tento typ daňového zvýhodnenia spočíva v odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane, tzv. super odpočet. Ďalším zvýhodnením je patentBOX, kde môžete získať oslobodenie od dane z príjmu až vo výške 50% z tržieb za predaj softvéru alebo odplát za využitie patentu alebo úžitkového vzoru.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia súkromných organizácií (štatutár; finančný riaditeľ; účtovníci, osoby zodpovedné za R&D a všetci, ktorých téma zaujíma). Na seminároch Vám ukážeme ako má vyzerať pre superodpočet vzorový projekt, jeho rozpočet a aké dôkazy treba evidovať. Taktiež ukážeme ako aplikovať patentBOX v praxi.


Program:
10:00 – 11:00

Čo je super odpočet, patentBOX. Čo sú aktivity zamerané na výskum, vývoj respektíve inovácie. Nové usmernenia z finančnej správy. Ako má vyzerať projekt zameraný na výskum a vývoj. Kto je oprávnený subjekt? Ako vo firme nastaviť podmienky pre superodpočet a pre patentBOX – kontrola verzus dôkazy.

11:15 – 11:30

Prestávka, občerstvenie, káva

11:30 – 13:00

Praktické úkážky projektov a aplikácií nástroja superodpočet pre rôzne sektory. Rámcový obsah vzorového projektu pre výskum a vývoj, rozpočet, oprávnené a neoprávnené výdaje. Aplikácia patentBOX-u vo firme. Tipy a rady. Diskusia a cvičenie


Prednášajúci:
Ing. Radovan LUCINA, MBA

PFCEU s.r.o., CFO

Stratégie a riadenie podnikateľských rizík

Termín, miesto:

29.01.2019 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
21.02.2019 - ŠTVRTOK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
21.05.2019 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
24.09.2019 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
22.10.2019 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
19.11.2019 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky