Daňové úľavy pre podnikateľov – rozširujeme si znalosti a aplikačné možnosti pre nástroje Superodpočet a PatentBOX.

V rámci odborného seminára si prejdeme najčastejšie problémy z praxe, obavy firiem smerom ku kvalite a rozsahu podpornej dokumentácie, metódy a postupy pri vyčísľovaní oprávnených nákladov, problémy pri vypĺňaní príloh k DP a pri výpočte dani z príjmu a preddavkov, ako zahrnúť do dokumentácie náklady plynúce z viacerých oddelení respektíve z viacerých projektov/aktivít, ako  podrobne riešiť oddelenú analytiku pre aktivity a aké nástroje na to využiť.

Cieľovou skupinou sú = štatutár; finančný riaditeľ; účtovníci, osoby zodpovedné za R&D, pracovníci oddelení zodpovední za vývoj nových produktov/služieb a všetci, ktorých téma zaujíma a už majú aspoň základné znalosti, respektíve už vo firme nasadili alebo sa pokúšali nasadiť Superodpočet / PatentBOX.

 


Program:
9:00 – 10:00

Aktuálny legislatívny rámec pre Superodpočet / PatentBOX, Ktoré najčastejšie problémy sa riešia po implementácii týchto nástrojov, aký majú dopad na firmu (procesy, účtovanie, cashflow, evidencie, analytika..0, riziká plynúce z nasadenia  nástrojov SO/PBOX, ako prebieha kontrola, ako monitorovať zmeny a ako nastaviť proces pre interný audit dokumentácie.

 

10:15 – 10:30

Prestávka, občerstvenie, káva

10:30 – 12:00

Praktické úkážky riešenia problémov, čo je potrebné zmeniť a prečo, ako implementovať zmeny do dokumentácie pre SO/PBOX, Ako nastaviť interné procesy (účtovné vs oddelenia vývoja vs požiadavky vedenia). Ako upraviť zber dát a informácií z informačných systémov respektíve od dotknutých pracovníkov, čo zahrnúť do zápisu z ročného preskúmania manažmentom atď.

Tiež sa povenujeme problémom pri uplatňovaní úľav na viaceré podnikové VaV aktivity, ako ich  vykázať v projekte, v daňovom priznaní a ako podrobne evidovať náklady na ich realizáciu. čo v robiť v prípade zmien = predčastne ukončené aktivity, aktivity zastavené manažmentom, aktivity rozštiepené na viaceré nové projekty, využívanie subdodávok, živnostníkov atď.

Na záver pridáme Tipy a rady z praxe.


Prednášajúci:
Ing. Radovan LUCINA, SO

PFCEU s.r.o., CFO

Stratégie a riadenie podnikateľských rizík
Poradenstvo pre VaV, Superodpočet a PatentBOX

Termín, miesto:

29.01.2020 - STREDA
Zvolen, hotel Polana Cena: 129.00 € bez DPH (154.80 € s DPH)
12.02.2020 - STREDA
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 129.00 € bez DPH (154.80 € s DPH)
26.02.2020 - STREDA
Košice, hotel Gloria Palac, Bottova 1, Košice Cena: 129.00 € bez DPH (154.80 € s DPH)
04.03.2020 - STREDA
Žilina Cena: 129.00 € bez DPH (154.80 € s DPH)
11.03.2020 - STREDA
Trenčín Cena: 129.00 € bez DPH (154.80 € s DPH)
18.03.2020 - STREDA
Komárno Cena: 129.00 € bez DPH (154.80 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky