Ako získať kapitál pre projekt (aj pre StartUP)

Získajte kapitál pre realizáciu svojho projektu respektíve pre ďalší rozvoj firmy. Zameriavame sa na prezentáciu aktuálnych možností pre získanie kapitálu od súkromných a komerčných investorov vrátane štátnych dotácií, verejných zdrojov a EÚ grantov.

Podporujeme projektové zámery v rôznych štádiách vývoja, inovačné aktivity, expanziu a rast, realizácie zmien v podnikaní, nákupy technológií, výstavbu hál, objektov, nové SPV vrátane startUP projektov. Podmienkou je kvalitný realizačný tím, jasný projektový plán, moderný zámer a schopnosť žiadateľa dotiahnuť projekt do fázy TRL 9 vrátane jeho uvedenia na trh.

Zameriavame sa na projekty pôsobiace v rôznych oblastiach ( IT a softvérový vývoj, nano a bio technológie, priemyselná výroba, pharma, služby,cestovný ruch, retail, životné prostredie, energetika, logistika, smart mestá a bezpečnostné technológie. Posudzujeme projekty v rizikových triedach A,B,C až D (štandard risk až extra high risk) s požiadavkami na kapitál v objeme 5tis.EUR – 2,5mil. EUR a s investičným horizontom 1-5 rokov.


Program:
18:00 – 19:00

Ako pracujeme

Analýza projektového zámeru a jeho posúdenie

Príprava firmy na získanie investície

Fundraising proces, získavame investora a kapitál

Riadenie rizík (vstup externého kapitálu do firmy)

Špecifiká vzťahu medzi Investorom a podnikateľ

Ochrana know-how, komunikácia a dokumenty

19:00 – 19:10

Prestávka, občerstvenie

19:10 - 20:00

Vzorový obsah požiadavky - teaser

Portfólio investorov a ich investičné možnosti-záujem

Tipy, rady a odporučenia

Diskusia


Prednášajúci:
Ing. Radovan LUCINA, MBA

PFCEU s.r.o., CFO

Stratégie a riadenie podnikateľských rizík

Termín, miesto:

20.09.2016 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 42.00 € bez DPH (50.40 € s DPH)
11.10.2016 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 42.00 € bez DPH (50.40 € s DPH)
03.11.2016 - ŠTVRTOK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 42.00 € bez DPH (50.40 € s DPH)
24.11.2016 - ŠTVRTOK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 42.00 € bez DPH (50.40 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky